Home » Aansprakelijkheid ABN

Aansprakelijkheid ABN

Hoe zat het ook al weer met de Wettelijke Zorgplicht ?

R.J.L.Huisman ABN-AMRO Postbus 183 t.a.v. de heer D. Nas 1400 AD Bussum Brediusweg 12 06 25 28 0342 1401 AE BUSSUM Aangetekend, Datum: 5 juli 2006 Betreft expiratie opties mei 2006 Dossier 16543644 (blad 1/2 ) Geachte heer Nas, Met oprechte dank voor uw bemiddeling en de, aan de heer van Loon van “Klachtenmanagement” uitgebrachte aanbeveling, mijn zaak serieus te nemen en te honoreren, ben ik helaas genoodzaakt bij deze de ABN-AMRO Bussum, waar mijn rekening loopt, aansprakelijk te stellen voor de door mij geleden schade. De schade ontstaan door: 1. het niet -of slecht funtcioneren van TRADE BOX ten tijde van de dag voor expiratie 18/05/2006 en het geheel ontbreken van de noteringen van de series mei put 420, 425, 430, 435 en 440 op die (gehele) dag. 2. en het niet -of slecht functioneren van de gekoppelde Internet Banking module op 18/05/2006 en de non-quoting of te late quoting van optieskoersen op die module. 3. het onbereikbaar zijn van de juiste personen direct na constatering van bovengenoemde storingen. (18/05/2006 direct om 09:00) 4. het niet nakomen van beloftes terug gebeld te worden, ten tijde van de storing. 5. het niet of in de wind slaan van eerder contacten met beursmedewerkers van uw kantoor, betreffende afwikkelingen eerdere klachten, opties en mal-functioneren Trade Box en koppeling aan Internet Banking. 6. het niet adequaat optreden, serieus nemen van mijn klachten ten tijde van de beursuren tijdens de expiratie sessies op 18/05/2006 en 19/05/2006 7. de onmogelijkheid van mijn kant nog enig andere weg te bewandelen mijn opties te gelde te maken op het moment supreme en enig zicht te krijgen op de zeer sterke koers -bewegingen. Ik beticht bij deze de ABN-AMRO van zeer grove nalatigheid, dat naast de technische storing ook de desbetreffende support via 0900-0024 en de beurslijn 0900-9215 niet bereikbaar was. Alsmede de onbereikbaarheid van het ABN beleggingspersoneel op de Brediusweg, Bussum naar herhaalde contactverzoeken via 0900-0024 ten tijde van de beurs uren. De schade die ik geleden heb is door mijn eigen kordate optreden ter meerdere glorie van de ABN-AMRO door het afdwingen van een open beurslijn, nog wat gereduceerd. Echter, de eerder door mij aan u en uw Klachtenmanagement voorgestelde bedrag mijnerzijds, van 57 opties put 430 verkoop -close op 3,00 Euro, ten bedrage van 17.100 Euro is door uw achterban afgewezen en nu dus over -ruled. Dat is onverstandig en spijtig. Thans rest mij weinig anders, een hogere prijs, n.l. de maximale prijs die de put mei 430 ten tijde van mijn sessies tussen 09:00 en 12:00 op 18/05/2006 gedaan heeft te claimen. Bij een juist functioneren van te Trade Box en een serieus nemen van de directe melding van dit mankement was met deze quote een bedrag 23655,00 Euro verworven.

Maak een Gratis Website met JouwWeb