Home » "Slijm" Lunch ABN-AMRO

Uitnodiging ABN-AMRO voor "Slijm" Lunch

Betreft uw uitnodiging Lunch van 6 Nov. 2007 Bussum 14/11/2007 Geachte heer Rahusen, De eerder met u telefonisch gemaakte afspraak, waarin ik door u voor een lunch op het ABN-AMRO kantoor werd uitgenodigd, werd via uw Persmedewerkster Mevrouw Jaqueline Rutten, per email aan mij bevestigd op Dinsdag 6 Juni 2007) doch ging op verzoek van uzelf, c.q. ABN-AMRO ter elfder ure niet door. Dit werd mij althans door mevrouw Rutten om 09:50 (een uurtje voor de afspraak!!) medegedeeld per telefoon. Ik stond op dat moment juist klaar mijn kennis op te halen om naar u toe te gaan. Aan mijn verzoek, dit ook per email te bevestigen is nimmer voldaan. De afspraak was, dat er uitsluitend over TRADEBOX en niet inhoudelijk over mijn KLACHT gesproken zou worden, hetgeen nog eens duidelijk in een email van mevr. Rutten aan mij werd geventileerd, en wel op maandag 5/11/07 een dag voor de afspraak. Dit werd ook door mij geaccepteerd en gerespecteerd en afgesproken met mijn adviseur (Privat Banker bij de ABN-AMRO sinds 1982), de kennis, die mee zou gaan. Ook werd in die email bevestigd, dat ik iemand zou kunnen medenemen. Het op zo’n manier en zo kort voor de afspraak cancelen is wel een zeer onprofessionele, klantonvriendelijke en beschamende en een onfatsoenlijke actie van ABN-AMRO. De door mevr. Rutten vermelde reden, waarom dit gebeurde is nog veel merkwaardiger. Naar ik begreep zou er een medewerker van een dochter van de ABN-AMRO (Incasso Afdeling, een bedrijf, waarvan ik de naam niet meer weet) aan de bel hebben getrokken, omdat hij er bij aanwezig zou moeten zijn. (W.s. om mijn DEBETSTAND van 6000 Euro aan de orde te stellen) Ik had daar geen moeite mee en dat deelde ik ook meteen mede, maar was wel zeer verbaasd, omdat van uw kant zelf verzocht werd niet inhoudelijk over iets anders dan TRADEBOX te praten en een lunch te nuttigen. Het lijkt mij nogal duidelijk dat een woordvoerder van de Creditafdeling daarin niet past en kennelijk, het LUNCH- en TRADEBOX ideeetje een andere belading of wending diende te krijgen. Ik denk toch dat mijn case en mijn file bij alle afdelingen ABN-AMRO bekend zijn en nog eens tegen het licht zijn gehouden, tussen 18/05/2006 en nu. Tot op heden heb ik noch van u noch van mevrouw Rutten, iets vernomen, niet telefonisch en niet per brief of email, hoewel wel toegezegd is, mij zeker nog te bellen, die dag. Waar we nu staan is mij ten ene male onduidelijk. Wel is mij duidelijk, dat er nu niet veel meer van de ABN-AMRO te verwachten is, ten aanzien van mijn KLACHT, de aantoonbare WANPRESTATIE ABN-AMRO en Geclaimde FINANCIELE tegemoetkoming. Dat is jammer en ook onverstandig . Wat overgens wel van mijn kant nu ten aanzien van ABN-AMRO te verwachten is, is dat een en ander nu op mijn webblogs zal worden geplaatst, om te beginnen deze brief. De gehele story in details, de brief aan de heer Groenink tot en met de emails met uw uitnodiging en bevestiging van mevrouw Rutten en de waarschuwingen aan de vermogende Nederlanders niet met ABN-AMRO in zee te gaan via TRADEBOX. De door mij geboden mogelijkheden worden kennelijk van tafel geveegd en rest er weinig meer dan nu dus echt maar eens een en ander aan Beleggend Nederland ter kennisgeving aan te bieden, hoe ABN-AMRO met zijn clienten omgaat. Als u nog de intentie heeft, alsnog te reageren, doet u dat dan a.u.b. via mijn email: info@tradebox.info of via mijn weblog(s) www.tradebox.info of www.tradeglobe.info Daarop zal ook ieder vervolg van de ABN-STORY te lezen zijn evenals op IEX Koffiekamer. Alleen de heer Diederik Nas, thans ABN-AMRO Utrecht, kan mij, (indien hij daar behoefte aan heeft) nog telefonisch contacten, hij kent als ex Bussums ABN-Man mijn case! (Ik stel voor tot morgen 14:00 op 06 25 28 0342, na die tijd ben worden mijn weblogs geupdated) Met vriendelijk groet, Ronald Huisman, Bussum info@tradebox.info

Eikeltje Gerrit Zalm schrijf mij de volgende brief:

Maak een Gratis Website met JouwWeb